Renuncia o Primeiro-ministro Palestino, Mohammad Shtayyeh